Sözlükte "termokimya" ne demek?

1. Tepkimelere eşlik eden termik olayları inceleyen kimya dalıtermokimya

Termokimya kelimesinin ingilizcesi

n. thermochemistry
Köken: Fransızca